MENÜMENÜ
 
 
Genelgeler
2021 YILI GENELGELERİ
ODALARA 2021/35 SAYILI GENELGE DAĞITIM
2021/34 SAYILI GENELGE
Başkanlar Kurulu Hk.
ODALARA 2021/33 SAYILI GENELGE ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HAKKINDA TEBLİĞ
ODALARA 2021/32 SAYILI GENELGE
YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK HK.
2021/31 SAYILI GENELGE
AHİLİK HAFTASI VE ESNAF BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
İLGİLİ ODALARA GENELGE OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HK
2021 / 30 SAYILI GENELGE
Online Export Akademi Hk.
İLGİLİ ODALARA GENELGE -SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIMI HK
ODALARA 2021-29 SAYILI GENELGE FİNANSAL OKURYAZARLIK HK
ODALARA 2021-28 SAYILI GENELGE SİT ALANLARINDA KULLANILAN TABELALAR HK
ODALARA 2021/27 SAYILI GENELGE
Ağaçlandırma Kampanyası Hk.
ODALARA 2021/26 SAYILI GENELGE
Aşı İçin Farkındalık Kampanyası Hk.
ODALARA 2021/25 SAYILI GENELGE
İlin Ahisi, Kalfası, Çırağı Adayları Hk.
ODALARA 2021-24 SAYILI GENELGE 7326 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN VERGİ DÜZENLEMELERİ HK
2021 / 23 SAYILI GENELGE
7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması Hk.
2021 / 22 SAYILI GENELGE
Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Hk.
2021 / 21 SAYILI GENELGE
Kurumsal SMS Hak.
2021 / 20 SAYILI GENELGE
Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu Hk.
ODALARA GENELGE 2021/19 SAYILI GENELGE HİBE DESTEĞİ
2021/18 SAYILI GENELGE-DOĞRUDAN HİBE VE İŞYERİ KİRA DESTEĞİ HK
2021/17 SAYILI GENELGE -7226 SAYILI KANUNANLA EKLENEN GEÇİCİ MADDE İLE SÜRELERİN KİSMEN DURDURULMASI HK
2021/16 SAYILI GENELGE-MARKET TEDBİRLERİ GENELGESİ HK
ODALARA 2021/15 SAYILI GENELGE
ODALARA 2021-14 SAYILI GENELGE
2021/13 SAYILI GENELGE
Nakdi Ücret Desteği Hk.
2021/12 SAYILI GENELGE
Yönetmelik Değişikliği Hk.
2021/11 SAYILI GENELGE
Basit usulde Vergilendirme ve Esnaf Muaflığı Hk.
2021/10 SAYILI GENELGE
2020 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider Hesap Cetveli Hk.
2021/9 SAYILI GENELDE
Dinamik Denetim Süreci Hk.
2021/8 SAYILI GENELGE
KVKK ve VERBİS Kayıt Hk.
2021/7 SAYILI GENELGE MÜCBİR SEBEP HK
2021/6 SAYILI GENELGE
İkinci El MKT Ticari ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü Hk.
2021/5 SAYILI GENELGE
EVCET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi Hk.
2021/4 SAYILI GENELGE
SGK ile Kamu Bankaları Arasında İmzalanan Protokol Hk.
ODALARA 2021/3 SAYILI GENELGE
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HK
2021/2 SAYILI GENELGE
KAPASİTE RAPORU VE TASDİK ÜCRETİ
ODALARA 2021/1 SAYILI GENELGE
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
2020 YILI GENELGELERİ
2020/38 SAYILI GENELGE
Hibe Destek Başvuruları Hk.
ODALARA 37 SAYILI GENELGE
Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ
2020/36 SAYILI GENELGE
Hibe Desteği Hak.
2020/35 SAYILI GENELGE - Covit-19 Ek Önlemler Hk.
2020/34 SAYILI GENELGE - 2020/1460
Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk.
2020/33 SAYILI GENELGE - 2020/1454
Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Hk.
202/32 SAYILI GENELGE
2020/31 SAYILI GENELGE - 2020/1434
Koronavirüs Yeni Tedbirler Hk.
2020/30 SAYILI GENELGE - 2020/1433
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.
2020/29 SAYILI GENELGE - 2020/1432
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hk.
2020/28 SAYILI GENELGE - 2020/1429
31 inci Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerince Uygulanacak Programları Hk.
2020/27 SAYILI GENELGE - 2020/1413
31 inci Meslek Eğitim Kurulu Kararları Hk.
2020/26 SAYILI GENELGE - 2020/1412
Koronavirüs Ek Tedbirler Hk.
2020/25 SAYILI GENELGE - 2020/1411
4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanununda Değişiklik Hk.
2020/24 SAYILI GENELGE - SAYI - 2020/1362
Okul Gıdası Hakkında Tebliğ Hk.
2020/23 SAYILI GENELGE -SAYI - 2020/1355 -
Okul Kantinleri Hk.
2020/22 SAYILI GENELGE - SAYI - 2020/1269
Başkanlar Kurulu Hk.
2020/21 SAYILI GENELGE - 2020/1252
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.
2020/20 SAYILI GENELGE - 2020/1247
Covid-19 Ek Tedbirler Hk.
2020/19 SAYILI GENELGE - 2020/1205
30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümü Kutlamalarından Dolayı Ev Ve İşyerlerine Bayrak Asılması Hk.
2020/18 SAYILI GENELGE - 2020/1070
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programına İlişkin Anket Çalışması Hk.
17 SAYILI GENELGE-2020/1020
Çalışma Saati Kısıtlaması Olan İşletmeler Hk.
16 SAYILI GENELGE - 2020/947
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hk.
15 SAYILI GENELGE - 2020 / 912
Koronavirüs Tedbirleri - Lokanta, Restoran, Kafe vb. işyerleri Park/Piknik Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarı Hk.
14 SAYILI GENELGE - 2020/886
Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hk.
13 SAYILI GENELGE - 2020/859
Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı ve E-Belge Hk.
12 SAYILI GENELGE - 2020/719
Yeni Covit-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin azaltılması Hk.
ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020