MENÜMENÜ
 
 
Hakkımızda

           5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi olan Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Adana ESOB),  esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumudur.  
            İl merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 79 esnaf ve sanatkâr odasını çatısı altında barındıran Adana ESOB; esnaf ve sanatkârlar odaları arasında birlik ve dayanışmayı temin etmek, odalarımızın il genelinde işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerini sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Çalışmalarını Birliğe kayıtlı esnaf ve sanatkârın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda sürdüren Adana ESOB, teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip eden, bilgi birikimli ve donanımlı uzman kadrosuyla üyelerine hizmet vermektedir.
            Dünyada değişim ve teknolojik gelişimin hızla gerçekleştiği günümüzde mesleki eğitimin öneminden hareketle, esnaf ve sanatkârın mesleki eğitim için ihtiyaç duyulan programları uygulayan Adana ESOB, değişen kanun ve yönetmelikleri takip ederek, güncel bilgiler, duyurular, yapılan değişiklikler hakkında,  yazılı, görsel ve işitsel iletişim araçları aracılığıyla üyelerini düzenli olarak bilgilendirmektedir.
            Üye sayısı ve temsil ettiği kesim açısından Adana'nın ve bölgenin en büyük ve etkili kurumları arasında yer alan Adana ESOB, üyelerinin mesleki gelişimi ve kalkınması için verdiği hizmetlerin yanı sıra, kentin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde de önemli rol üstlenmektedir.

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020