MENÜMENÜ
 
 
Sicil Tasdiknamesi

ESNAF SİCİL TASDİKNAMESİ
 
              Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.
Esnaf ve Sanatkârın talebi ve müracaatı üzerine Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
 
Sicil Tasdiknamesi Almak İçin Gerekli Hususlar
1- Şahıs İşlemlerini Kendisi Yaptırmayacak ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı)
2- Tasdikname Ücreti

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020