MENÜMENÜ
 
 
Sicil Terk İşlemleri

MESLEK TERKİN İŞLEMİ
 
               Birden fazla meslek icra eden esnaf ve sanatkârların bu mesleklerinden birisini icra etmekten vazgeçmeleri halinde mesleği terk işlemi yapılır.
              Yine, ilgilinin icra ettiği mesleği bırakıp, başka bir mesleki faaliyete başlaması durumunda; önce icrasına başlayacağı meslek dalından dolayı tescil işlemi daha sonra faaliyetine son verdiği meslekten dolayı da meslek terk işlemi yapılır.
 
SİCİL TERKİN İŞLEMİ
 
              5362 sayılı Meslek Kuruluşları Kanununun Üyeliğin son bulması başlıklı 8. Maddesinde belirtilen;
             1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
             2. 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
             3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
             4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyen Esnaf ve Sanatkârlar
          Terkin işlemi yaptırabilmek için gerekli şartları sağlamış bulunmaktadır.
     Esnaf ve sanatkârlık niteliği sona erdiği takdirde ilgili, durumu en geç 30 gün içinde Sicile bildirmek zorundadır. Buna bağlı olarak ilgilinin müracaatı ile sicildeki kaydı silinir.
 
Esnaf Sicil Müdürlüğünden Kayıt Sildirmek için Gerekli Hususlar ( 2020 )
 

  1. Vekâletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Sildirmeyecekse Kaydı Sildirecek olan Kişinin Vekâletnamesinin ve kimlik fotokopisinin terk işlemi sırasında yanında olması gerekmektedir.)
  2. Esnaf ve Sanatkârın bağlı bulunduğu Meslek Odasından kaydının silindiğini gösteren belge gerekmektedir.
  3. Terkin Ücreti

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020