MENÜMENÜ
 
 
Sicil Kayıt İşlemleri

ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE KAYIT İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR
 
1)TESCİL (KAYIT)- MESLEK TESCİL  İŞLEMİ
      Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünde kayıt işlemi yaptırabilmek için 5362 sayılı Meslek Kuruluşları Kanununun Üyelik şartları başlıklı 7. Maddesinde belirtilen;
     1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
     2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
     3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
     4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
     Şartları aranmaktadır.
  5362 sayılı Meslek Kuruluşları Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile tescil ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
    Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Her bir kayıt için  ayrı ayrı ücret alınır. Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğüne kayıt için gelen şahısların daha önceden aldıkları bir sicil numarası varsa bu sicil numarası üzerinden işlemleri devam ettirilir, yeni bir sicil numarası verilmez.
  İlgilinin, aynı odanın çalışma bölgesi içerisinde aynı meslekten dolayı ikinci bir işyeri açması durumunda bu ikinci işyeri şube işyeri olarak kaydedilir.
 
TESCİL-MESLEK TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Okunaklı)
Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Yaptırmayacaksa Kaydı Yaptıracak Olan Kişinin Vekaletnamesinin ve kimliğinin kayıt sırasında yanında olması gerekmektedir.)
Kayıt Ücreti
3 Adet Vesikalık Fotoğraf
Kayıt yaptıracak Üyeler iş yerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar. Vergi belgelerinde geçen İşyeri adresi UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ile uyumlu olmadığı durumlarda işyerinin bağlı bulunduğu İlçe Belediyesinden Adres Tespit Tutanağı (Numarataj) temin edilmesi gerekmektedir.
Emlak Danışmanlığı mesleğinde kayıt yaptırmak için müracaat eden üyelerin (Vergi mükellefiyeti 05.06.2018 tarihinden sonra başlayalar);Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alabilmeleri için  en az Lise Mezunu olması şartı aranmaktadır.
Oto Galericilik mesleğinde kayıt yaptırmak için müracaat eden üyelerin (Vergi mükellefiyeti 13.08.2018 tarihinden sonra başlayalar); Noterden araç alım satımı yapabilmeleri için en az Lise Mezunu olması şartı aranmaktadır.
 

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020