MENÜMENÜ
 
 
Misyonumuz

-             Esnaf ve sanatkâr odaları arasında birliği temin etmek, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak,
-             Esnaf ve sanatkârların çalışmalarını, mesleki yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek.
-            Esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimine katkı sunmanın yanı sıra, gelişip, kalkınmaları için projeler hazırlamak.
-             Sorunların çözümü noktasında yerel ve ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
-             Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle aynı düzlemde lüzumlu görülecek mesleki tedbirleri almak.
-             Bağlı bulunduğumuz Bakanlıklar ve üst kuruluşumuz olan TESK tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yerine getirmek.

Vizyonumuz

-             Gelişen ve değişen şartlarda, birliğimize bağlı odalarımızın üyelerinin mal ve hizmet ürettikleri sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynayan örnek ve öncü bir meslek kuruluşu olmak.    
-             Bilgisini, tecrübesini; çağın teknolojisi ve iletişim imkanlarından faydalanarak esnaf ve sanatkârlara aktarmak,
              - Öğrenmeye dayalı bir anlayış ve 'Üye Odaklı Hizmet' ilkesinden hareketle esnaf ve sanatkâra yol göstermek.
-             İlimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için odalarımızın potansiyelini etkili ve verimli şekilde kullanmak.
-             Birliğimize bağlı odalarımızın üyelerinin ürettikleri ile verdikleri hizmetleri tüketicilerimize kaliteli, ekonomik ve standartlara uygun sunmaları için faaliyetlerde bulunmak.    
 -            Esnaf ve Sanatkârlarımıza değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda kaliteli ve verimli hizmet sunmak.

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020