MENÜMENÜ
 
 
Sicil Gazetesi

ESNAF SİCİL GAZETESİ
                   5362 sayılı Meslek Kuruluşları Kanunun 70 nci maddesine göre Sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususlar, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Konfederasyon tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanır.
 
Sicil Gazetesi Almak İçin Gerekli Hususlar
1.  Şahıs Gazete talebini kendisi yapmayacak ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı)
2.  Gazete Ücreti (Gazetenin yayınlandığı yıl, talep edilen ilk SİCİL GAZETESİ sureti bir sefere mahsus olmak kaydı ile ücretsiz olarak verilmektedir. İkinci ve sonrasında talep edilen SİCİL GAZETESİ suretleri ücrete tabidir)

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020