MENÜMENÜ
 
 
Tarihçemiz

                 Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Adana ESOB); Cumhuriyetin ilanından önce Adana Esnaf Cemiyeti olarak hizmet vermeye başladı.
                 25 Nisan 1949  tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış ve esnaf ve sanatkârlarımızın bağımsız ilk örgütlenmeleri sağlanmıştır.
                Adana ESOB, 5373 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin akabinde 1952 yılın Adana Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ismini alarak faaliyetlerine devam etmiştir.
                Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği; 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de bugünkü yapısına kavuşmuştur.
               Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, il merkezi ve ilçelerde olmak üzere toplam 79 esnaf ve sanatkâr odasını çatısı altında barındırmaktadır.
               Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak maksadıyla kurulan meslek odalarının, aralarında birlik, beraberlik ve dayanışmayı kurmak ve kuruluşun gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, kayıtlı esnaf ve sanatkârı ile bölgemizin en etkin ve güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır.

 

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020