MENÜMENÜ
 
 
Sicil Değişiklik İşlemleri

ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KAYDINIZDA TADİL(DEĞİŞİKLİK) YAPMAK İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR
              Esnaf ve sanatkârlar; kayıt bilgilerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.
              Ad ve soyadın değiştirilmiş bulunması, iş yerinin sicilin yetki bölgesi içinde başka bir yere nakledilmesi, unvan değişikliği gibi haller tescil edilmiş işlemlerde değişiklik sayılır.
 
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı)
2- Vekâletname Fotokopisi (Şahıs İşlemlerini Kendisi Yaptırmayacak ise İşlemi Yaptıracak olan Kişinin Vekâletnamesinin ve kimlik fotokopisinin değişiklik işlemi sırasında yanında olması gerekmektedir)
3- Sicil Değişikliklerinin yapılabilmesi için Esnafların UVAT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adreslerini bilmeleri zorunludur.
4- Ad ve Soyadı Değişikliklerinde Mahkeme Kararı Fotokopisi
5- Değişiklik Ücreti

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020