MENÜMENÜ
 
 
Güven ve itibar en büyük sermayedir
Güven ve itibar en büyük sermayedir

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanımız Niyazi Göger, esnaf  ve sanatkarlığın köklü bir geçmişi bulunan Ahilik kültürünün modern temsilcileri olduğuna dikkati çekerek, "Esnaf ve sanatkarlık var olduğu günden bu yana en büyük sermayesi güven ve itibar olmuştur" dedi.

Akademide Etik Derneği (AKETDER) tarafından yürütülen, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin de paydaşları arasında yer aldığı, "Esnaf ve Sanatkarlar Etik İlkeleri" çalışması tamamlandı.

Birlik Başkanımız Niyazi Göger'i ziyaret eden AKATDER Düzenleme Kurulu üyesi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Birsel Aybek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, hazırlanan raporu sundu.  

Birlik Genel Sekreterimiz Hatice Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette, "Esnaf ve Sanatkar Etik İlkeleri" çalışmasının 108 akademisyen, esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşların görüşleri alınarak hazırlandığını dile getiren Doç. Dr. Aybek, "Hayatımızın her noktasında var olan, bize hayati katma değer sağlayan esnaf ve sanatkarlarımız hem sağladıkları istihdam hem de kalkınmaya destekleri ile ülkemiz ekonomisinin de bel kemiğini oluşturmaktadır. Ancak esnaf ve sanatkar bizim için sadece ürün satan kişiler değil, aynı zamanda danışman, arkadaş, komşu ve dostturlar. Bu açıdan toplumun her bireyine doğrudan katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışma çok değerli ve özeldir" dedi.

Çalışmanın hareket noktasını, Ahilik kültürü ve modern yönetim ilkelerinin esnaf ve sanatkarlara uyarlanmasının oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Aybek, "İlkeleri belirlerken Ahilik kültürünün değerleri ve esnafla yaşanan deneyimler de yol gösterici olmuştur.  Bu açıdan belirlenen ilkelerin esnaf ve sanatkarlar tarafından kolaylıkla kabul göreceğini, daha fazla bilinçli ve özenli faaliyet göstermelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Birlik Başkanımız Niyazi Göger de AKATDER Düzenleme Kurulu tarafından yürütülen çalışmanın esnaf ve sanatkarların ticari hayatının sağlıklı ilerlemesi, beşeri ilişkilerin düzenlenmesi adına son derece önemli olduğuna işaret etti.

Açıklamasında bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan esnaf ve sanatkarlığın kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkanımız Niyazi Göger, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sadece ticari yaşamda değil, sosyal yapıları gereği insanların hayatında da çok önemli rolü bulunmaktadır. Hem ekonomik hem de sosyal hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alan esnaf ve sanatkarın en büyük sermayesi ise güven ve itibardır. Bu açıdan yapılan bu çalışma son derece önemli ve değerlidir. Böylesine kıymetli bir çalışmayı yürüten, Doç. Dr. Birsel Aybek hocamızın da aralarında bulunduğu  AKATDER Düzenleme Kurulu üyelerine ve katkı sunan,  emeği geçenlere, esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

 

Prof. Dr. Fahri Apaydın başkanlığında, Doç. Dr. Birsel Aybek, Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam, Dr. Öğrt. Üyesi Sebra Tican Başaran, Dr. öğr. Üyesi Deniz Akgül'den oluşan Düzenleme Kurulu'nun hazırladığı çalışmada, Esnaf ve Sanatkarlar Etik İlkeleri" şu şekilde sıralandı;

"Dürüst, güvenilir ve sözüne sadık olmak,

Nazik, sabırlı ve hoşgörülü olmak,

Eli açık olmak, ancak israftan kaçınmak,

İnsanlar arasında ayrım yapmamak,

Halk sağlığına, güvenliğine ve hijyene özen göstermek,

Müşteriye değer vermek, haklarını ve memnuniyetini gözetmek,

Çalışanların haklarını gözetmek ve gelişimlerini desteklemek,

İş ortaklarının haklarını gözetmek,

Diğer esnafın ve sanatkarların haklarını gözetmek ve onlarla iyi ilişkiler geliştirmek,

Ustalarına saygılı ve vefalı olmak,

Kısıtlılığı olan bireyler için ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlamak,

Çevreyi ve canlıları korumak, korunmalarına yönelik etkinlikleri desteklemek,

Yanıltıcı fiyat ve tanıtım uygulamalarından kaçınmak,

Mesleğiyle ilgili yenilik ve gelişmelere açık olmak,

Yasal sorumluluklarını yerine getirmek."

Fotoğraf Galerisi

ADANAESOB | Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | Copyright © 2020