Tarihçe

18 Kasım 1943 tarihinde 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yayınlanmıştır.  25 Nisan 1949  tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış ve esnaf ve sanatkarlarımızın bağımsız ilk örgütlenmeleri sağlanmıştır.Mülga507 sayılı Kanun
Kanun No 507
Kabul Tarihi 17.07.1964
Yürürlük Tarihi 04.08.1964
Resmi Gazete 11769-11770-11771
 
Değiştiren 
KHK No 62
Kabul Tarihi 02.05.1983
Yürürlük Tarihi 05.08.1983
Resmi Gazete 18136
 
Değiştiren 
KHK No 82
Kabul Tarihi 06.09.1983
Yürürlük Tarihi 16.09.1983
Resmi Gazete 18167
 
Değiştiren 
KHK No 122
Kabul Tarihi  10.10.1983
Yürürlük Tarihi 28.10.1983
Resmi Gazete 18205 (mükerrer)
 
Değiştiren   
Kanun No 3153
Kabul Tarihi 14.02.1985
Yürürlük Tarihi 23.02.1985
Resmi Gazete 18675
 
Değiştiren 
Kanun No 3741
Kabul Tarihi 09.05.1991
Yürürlük Tarihi  17.05.1991
Resmi Gazete 20874
 
Değiştiren 
Kanun No  4276
Kabul Tarihi 18.06.1997
Yürürlük Tarihi 20.06.1997
Resmi Gazete 23025
 
Kanun No  5290
Kabul Tarihi 03.02.2005
Yürürlük Tarihi 18.02.2005
Resmi Gazete sayı 25731
 
(Geçici 4 ilave)
Mülga 507 sayılı Kanun
 
Yürürlükteki 
Kanun No 5362 Sayılı Esnaf ve Sanakarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Kabul Tarihi 07.06.2005
Yürürlük Tarihi 21.06.2005