Birimler ve Çalışma Konuları

Başkanlık Makamı (Kazım BARIŞIK)         : baskan@adanaesob.org.tr

Genel Sekreterlik (Sema KARTALMIŞ)     : semakartalmis@adanaesob.org.tr

Özel Kalem (Arzu ATAMAN)                        : arzu@adanaesob.org.tr

Bilgi İşlem                                                     : bilgiislem@adanaesob.org.tr

Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü      : sicilmudurlugu@adanaesob.org.tr

Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları                   : info@adanaesob.org.tr