Adanaesob Mesleki Eğitim Çalışmaları

SEYHAN ATATÜRK ANADOLU KIZ MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ’ NİN LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK-A PROJELERİ KAPSAMINDA “ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ”  konulu projesi AB’nin katkısıyla 06/05/2007-19/05/2007 tarihleri arasında Almanyanın Regensburg kentinin Regenstauf kasabasında ve ikinci haftası Avuturya’nın Scherdıng kasabasında gerçekleştirilmiştir.

 

   Proje ekibi; Okul Müdür Vekili Jale Kaya, AB Projelerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Nazlı Yiğit, Proje Yöneticisi Hülya Çelik,Proje ekibin de görev alan  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri Tülin Kalkan ,Sema Karan ve sosyal ortağımız TEKEV Adana şubesi Başkanı Sait Altıparmak ‘tan oluşmaktadır.

        Ülkemiz de mesleki eğitim alan ancak mezun olduktan sonra herhangi bir iş kolunda istihdam edilemeyen özürlülerin AB Ülkelerin de istihdam edilip edilmediklerini, istihdam ediliyorlarsa hangi işkollarında istihdam edildiklerinin ve özürlülerle ilgili yasal düzenlemelerin nasıl  yapıldığının incelenmesini kapsamaktadır.


     Projenin değişim sürecinin birinci haftası Almanya’nın Bavyera Eyaletin de bulunan Eckert Okullarında geçirilmiştir.( Eckert Okulları çalışabilecek durumda bulunan özürlülere mesleki eğitim vermek amacıyla kurulmuş özel bir okuldur). Proje hedefleriyle ilgili konularda okul bünyesinde verilen eğitimler ve alan gezileri sayesinde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu okula gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu, iş kazaları veya koşullar nedeniyle herhangi bir uzvunu kaybetmiş veya kullanmakta zorlanan ve zamanla ruhsal problemleri ortaya çıkmış yetişkin özürlüler oluşturmaktadır. Burada öncelikle yapılan rehabilitasyonun ardından kendilerine uygun meslekler belirlenerek farklı sürelerde eğitim verilmek suretiyle tekrar çalışma yaşamına dönmeleri sağlanmaktadır.

        Almanya ve ikinci hafta gidilen Avusturya’da yapılan pek çok okul iş yeri gezilerinin sonucunda ortaya çıkan tablo Ülkemiz deki özürlü kavramının da ötesinde çalışma koşullarından olumsuz etkilenmiş bireylerinde özürlü haklarından yararlandırılmasıdır. En az 20 işçi çalıştıran bir işyerinde %5 oranında özürlü istihdam etme , eğer edemiyorsa yılda 1,500 € ceza ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Çalışma saatleri 3 ila 6 saatle sınırlandırılarak isteğe bağlı düzenlenmektedir. Doğuştan ve sonradan ortaya çıkan ağır özür durumuna göre çalışamayacak durumda olanlar için sigorta sisteminin getirilmesi ile yaşam koşulları iyileştirilmektedir. Öğrenim yapabilecek durumda bulunanların her türlü masrafları ve gerekli araç, gereçleri  devlet tarafından karşılanmaktadır.

      Yapılan alan gezilerinde özürlülere eğitim veren okullarda mal ve hizmet üretilmesi ve bunların pazarlanmasında alıcı kurumların öncelikle tercihlerini bu kurumlardan yana yapmaları oldukça dikkat çekiciydi. İstihdam sahalarında; parça birleştirme( perde halkası, şeker hapı kutusu) paketleme,  basit konfeksiyon işleri (iş önlüğü dikimi) marangozluk, bozuk araç tamiri (bisiklet basit düzenekli motorlar) boyacılık vb gibi işler yaptırılmaktadır. Özürlü haklarından yola çıkılarak çalışma süresi ve üretilen parça dikkate alınarak ücretlendirilmektedir.

      Alınan eğitim ve alan gezilerinin yanında, Almanya ve Avusturya’nın pek çok kentine yapılan kültürel geziler ufkumuzun gelişmesine, katı atıkların yeniden kullanıma sunulması çalışmaları çevre bilincimizin ve duyarlılığımızın daha da çok artmasına, kültürel mirasa gösterilen saygı ve özen sahip olduğumuz tarihi dokunun korunması adına, biz eğitimcilere düşen görevleri bir kez daha hatırlatırken, Avrupalılık bilincimizin oluşmasına ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Türkiye’den çeşitli projelerle katılan gruplarla, bilgi paylaşımı yapılarak edinilen kazanımlar artırılmıştır.