BARIŞIK'TAN GECİKME ZAMMI AFFI MÜJDESİ

BARIŞIK’TAN, ESNAFA AİDAT BORCU GECİKME ZAMMI AFFI MÜJDESİ

ADANA ESOB BAŞKANI KAZIM BARIŞIK, ESNAFLARIN, ÜYESİ OLDUKLARI ODALARA OLAN AİDAT BORCUNDAN KAYNAKLANAN GECİKME ZAMLARININ, ASIL BORCUN ÖDENMESİ HALİNDE AFFEDİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

ADANA – Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Kazım Barışık, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların da konfederasyona olan katılma payı borçlarının, gecikme zammına af getirildiğini müjdeledi.

Birlik Başkanı Barışık, kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı Kanun’un,  25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu doğrultuda, teşkilatla ilgili bazı temel düzenlemelerin yapıldığının duyurulduğunu belirtti. 

Barışık, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle, “Esnaf ve sanatkarların, üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların da konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının tamamının; 01 Mart 2011 tarihinden 31 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçileceği”nin bildirildiğini ifade etti.

Barışık şöyle tamamladı:

“Bu aftan yararlanma süresi; kanunun yürürlüğe girmesini takiben 01 Mart 2011 İle 31 Ağustos 2011 tarihleri arasıdır. 5362 sayılı yasaya istinaden Yönetim Kurulunu Görev ve Yetkileri kısmında, ‘Yıllık aidatları ödemeyen üyelerine ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilemez’ hükmü yer almaktadır.

Esnaflarımızın ileride mağdur durumda kalmamaları ve yıllık aidat borcu olanların gecikme zammı affından yararlanmak için,  süresi içerisinde yıllık aidatlarının, anapara tutarının tamamını ödemek zorundadırlar. Esnaflarımız, cezalara getirilmiş olan affı dikkate almaları menfaatlerine olacaktır.

Esnaf ve sanatkârlarımızın, nasıl zor şartlar altında işlerini yürütmeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. Esnaflarımız, evinin geçimini dahi sağlamakta zorlanmakta ve kredilerle ayakta durmaya çalışmaktadır. Ancak; resmi kurum konumunda olmamız nedeniyle, üyelerin odaya, odaların birik ve federasyonlara, federasyonların da konfederasyona olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.  Aksi takdirde mağduriyetler söz konusu olabilmektedir. Uygulamanın kanuni zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu vesileyle, tüm esnaf ve sanatkârlarıma saygılar sunar,  bol bereketli hayırlı işler dilerim”