BARIŞIK’TAN, SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 101.YILDÖNÜMÜNE KUTLAMA

ESOB BAŞKANI KAZIM BARIŞIK:

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOKSA DEMOKRASİ DE OLMAZ”

ADANA - Türk basınında sansürün kaldırılmasının 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kazım Barışık, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede, demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden söz etmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Ülkemizde çağdaş anlamda bir demokrasinin yerleşmesi için, millet ve devlet olarak bunun gereklerini de yerine getirmek zorunda olduğumuza işaret eden Birlik Başkanı Barışık şöyle dedi:

“Düşünce ve anlatım özgürlüğü, bireyleri ve toplumları yaklaştıran, birbirlerini tanımalarını sağlayan temel hak ve özgürlüklerdendir. Basının kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi, toplumlarda düşünceyi açıklama özgürlüğünün varlığının en önemli göstergelerindendir.

Demokratik çok sesliliğin gelişmesinde ve kamuoyunun serbestçe oluşmasında basın birinci derecede önem taşımaktadır. Basının toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirirken, her türlü baskı karşısında korunması, sansür gibi çağdışı uygulamalardan uzak tutulması gerekmektedir.

Basının saygınlığının ve güvenirliliğinin korunması; basını kısıtlayıcı engellerin kalkmasının yanı sıra medya gücünün kişisel çıkar, ticari kaygılardan uzak tutulmasına, tarafsız, doğru, ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesine, meslek etiğinin gözetilmesine bağlıdır.

Bu vesileyle, sansürün kaldırılışının yıldönümünde, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor, basınımızın sorunlarının tamamen çözülmesi ümidiyle, tüm basın çalışanlarına selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum”