KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

             Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin, hayatın her alanında kendi işini kurmayı veya mevcut işini geliştirmeyi düşünen kadınlara motivasyon, bilgi ve beceri donanımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanan bu proje “Kadın Girişimciliğini Destekleme Hizmetleri ile bir yandan iş hayatına girmeyi düşünen, ancak bu konuda bilgi sahibi olmayan kadınlarımız ile kuracağı iş konusunda bir fikri olan ancak, nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyen kadınlarımız hedeflenirken, diğer yandan da küçük ölçekli işletme sahibi olan işlerini geliştirmek için fırsat arayan kadınlarımıza hizmet vermesi amaçlanmaktadır”.

              Bu hizmetler arasında, yeni iş kuracaklara yönelik başarılı bir girişimci olmanın yöntemlerinden, iyi bir iş planı hazırlanmasına, pazarlama, muhasebe ve mikro kredi ile diğer finanssal kaynakları kullanma yollarına kadar uzanan farklı konularda eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesinin de yer aldığı “İş sahibi olanların işlerini geliştirmelerine yönelik olarak da satış, ithalat ve ürün geliştirme gibi alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanması öngörülmektedir”.

             Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesinden faydalanmak isteyen kadınlarımızın Eğitim ve Hizmet Binamız’daki Adana Destek Merkezi’ne bizzat gelmeleri, 3651010 (4 hat) numaralı telefonları aramaları, veya semakartalmis@adanaesob.org.tr adresine iletişim bilgilerinin de yer aldığı elektronik posta gönderilmesi halinde bilgi alınabilir.